Samlingspartiet i Pargas styrelse 2021-

Maija Elenius, ordförande

Markku Orell, vice ordförande

Jari Ojala, sekreterare

Laura Louko, kassör

Eeva Bergman, medlem

Hanna Järvinen, medlem

Stefan Järnström, valchef

Anna Filatoff, medlem, kommunikationsansvarig

Maria Sainio, medlem