Samlingspartiet i Pargas styrelse 2021-

Maija Elenius, ordförande

Markku Orell, vice ordförande

Rami Ojala, sekreterare

Heidi Salviander-Wahe, medlem

Eeva Bergman, kassör

Hanna Järvinen, medlem

Stefan Järnström, medlem, viestintävastaava

Mikko Toriseva, medlem, valchef