Samlingspartiet i Pargas

Pargas Samlingsparti grundades redan 3 februari 1966 i Pargas köping under  namnet Paraisten Seudun Kansallisseura.  Grund-urkunden underskrevs av Veikko Käkelä, Kalle-Pekka Suvantoja, Toini Honkanen senare Tomminen. Det första styrelsemötet hölls den 18.2 1966 med sammansättningen: Ordförande Toivo Vasama, vice ordförande Kalle-Pekka Suvanto, sekreterare Toini Honkanen, ekonomiansvarig Leif Ekholm, Mauri Caselius, Veikko Käkelä, Varpu Orell.

Grundarna omfattade traditionella värden som hem, religion och fosterlandet. De har fortfarande bevarats som aktuella i vår världsbild och dagens politik.

Vi fortsätter arbetet med samma kommitment, iver och aktivitet stolta över vår 50-åriga förening.

Vi arbetar för att Pargas skall ha vind i seglen.

(text utdrag från Markku Orells tal vid föreningens 50-års fest)