Vice ordförande

Markku Orell

050 1307

Ordförande

Eeva Bergman

0400 819 157

Styrelsemedlem

Kim Lindstedt

040 8388 854

Styrelsemedlem

Petri Abrahamsson

0400 905 599

Sekreterare