Förtroendepersoner

För oss är det en hjärtesak att vara värdiga ert förtroende. Ett bra bevis på det är våra representanter i många viktiga organ, såsom i stadsfullmäktige och i församlingsfullmäktige.

Samlingspartiets i Pargas förtroendepersoner under fullmäktige perioden 2017 - 2021

Stadsfullmäktige

Abrahamsson, Petri
Lehtinen, Harri
Lindstedt, Kim
Orell, Markku

Suppleanter: Sammy Järnström, Hanna Järvinen, Heidi Salviander-Wahe och Karoliina Abrahamsson

Stadstyrelsen

Markku Orell
Suppleant: Harri Lehtinen

Revisionsnämnden

Kim Lindstedt
Suppleant: Markku Järvinen

Bildningsnämnden

Harri Lehtinen
Suppleant: Karoliina Abrahamsson

Bildningsnämndens finskspråkiga sektion

Harri Lehtinen ordf.
Suppleant: Atte Mattlar

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion

Stefan Järnström
Suppleant: Karoliina Abrahamsson

Social- och hälsovårdsnämnden

Hanna Järvinen
Suppleant: Eeva Bergman

Kulturnämnden

Heidi Salviander-Wahe
Suppleant: Markku salonen

Miljönämnden

Petri Abrahamsson
Suppleant: Heidi salviander-Wahe

Vägsektionen

De kommunala vägnämnderna upphör 31.12.2019. Under 2019 behandlas endast ärenden som anhängiggjorts under 2018.

Bygg- och miljönämndennämnden

Petri Abrahamsson
Suppleant. Heidi Salviander-Wahe

Uskotut miehet

Ted Bergman

 Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuusto

Supleant: Raina Blomqvist

Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Sammy Järnström