Samlingspartiets mål är att ansvarsfullt utveckla Finland.

Objektivet är att bygga en stat, som mår bättre, där var och en har möjlighet att nå framgång i sitt liv och där också de svagare tas om hand.

Samlingspartiet är

Ett parti med värden: Vi tror på värden som frihet, ansvar och demokrati, jämlikhet, bildning, uppmuntran, tolerans och omtanke.

En förnyare: Vi vill påverka på Finlands framtid och söka sätt att korrigera saker, vilka inte är bra.

Försvarare av grund-tryggheten och bildningen: Vårt mål är att människorna har möjlighet att lära och utveckla sig, att de har en grundtrygghet och att de tas bra hand om – i synnerhet de som behöver speciell omsorg.

En bevarare av traditioner: Vi vill bevara de andliga och materiella värden och saker vi ärvt av tidigare generationer - också nedärvd oskriven kunskap.

Samlingspartiet i Pargas följer dessa värden i sin verksamhet och bygger framtiden på kommunnivå mot en bättre framtid och för att utveckla skärgårdens huvudstad.

Vill du komma med i vår verksamhet? Tag kontakt