Kom med i Samlingspartiet i Pargas Det ger dig möjligheter att påverka, att deltaga i en mångsidig verksamhet och vänner som tänker så som du.

Hurudan är Pargas framtid? Hur går vi vidare?

Samlingspartiet bär ansvar för hela Finland. Därför är partiets anhängare ett tvärsnitt av hela folket.

Du kan ansluta dig till din orts förening här

Medlemsavgifter 

  • Medlem 50 €
  • Familjemedlem 32 €
    - ingen anslutningsavgift
  • Ungdomsmedlem (under 30 år) bara 20 €

Alla medlemsavgifter gäller för de kommande 12 månaderna efter anslutningen, medlemsavgiften är alltså inte bunden till kalenderåret.

Om du vill ha mera information om Samlingspartiet i Pargas eller dess verksamhet, så tag kontakt med en styrelsemedlem eller sänd oss din kontaktinformation via kontakt blanketten.