Samlingspartiets förtroendevalda

Samlingspartiet i Pargas förtroendevalda för perioden 2017-2021

 

Stadsfullmäktige

Abrahamsson Petri

Lehtinen Harri

Lindstedt Kim

Orell Markku

 

Stadsstyrelsen

Orell Markku

ersättare Lindstedt Kim

Revisionsnämnden

Lindstedt Kim

ersättare Markku Järvinen

Bildningsnämnden finskspråkiga sektion

Lehtinen Harri

ersättare Mattlar Atte

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion

Järnström Stefan

ersättare Abrahamsson Karoliina

Social- och hälsovårdsnämnden

Järvinen Hanna

ersättare Bergman Eeva

Kulturnämnden

Salviander-Wahe Heidi

ersättare Salonen Markku

Bygg och Miljönämnden

Abrahamsson Petri

ersättare Salviander-Wahe Heidi

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster

Orell Markku ordf.

ersättare Abrahamsson Petri

Betrodda män

Bergman Ted

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuusto

ersättare 

Peimarin koulutusyhtymän yhtymävaltuusto

Järnström Sammy

Nämnden för minoritetsspråket Åbo universitets central sjukhus

Bergman Eeva

ersättare Bergman Ted

Kårkulla samkommun

Lindstedt Kim

styrelsemedlem

ersättare Bergman Eeva