Samlingspartiet i Pargas styrelse

Samlingspartiet i Pargas styrelse 2020

 

Bergman Eeva

ordförande

tel. 0400 819157

eeva.bergman(at)gmail.com

Orell Markku

viceordförande

tel. 050 1307

orellmarkku(at)gmail.com

Elenius Maija

sekreterare

tel. 040 0488926

maija.elenius(at)dnainternet.net

Salviander-Wahe Heidi

medlem

heidi_salviander100(at)hotmail.com

Abrahamsson Petri

medlem

tel. 0400 905599

petri.abrahamsson(at)aktiakv.fi

Järvinen Hanna

medlem

tel. 040 7517358

hanna.jarvinen(at)parnet.fi

Stefan Järnström

medlem

tel. 0409031101

stefanmj(at)msn.com

Kivekäs Patrik

medlem

tel. 045 1141775

pkivekas(at)gmail.com

Järvinen Markku

valförman

tel. 040 831 3613

markku.jarvinen(at)parnet.fi