Bli medlem

Kom med i Samlingspartiet i Pargas. Det ger dig möjlighet att påverka, att delta i en månsidig verksamhet och träffa vänner som tänker som du.

Hurudan är Pargas framtid? Hur går vi vidare?

 

Samlingspartiet bär ansvar för hela Finland. Därför är partiets anhängare ett tvärsnitt av hela folket.

Du kan ansluta dig till din orts förening här  

 

Medlemsavgifter

  • Medlem 50 €
  • Familjemedlem 32 €, ingen anslutningsavgift

Ungdomsmedlem (under 30 år) bara 20 €

Alla medlemsavgifter gäller  för kommande 12 månader efter anslutningen, medlemsavgiften är alltså inte bunden till kalenderåret.

Om du vill ha mera information om Samlingpartiet i Pargas eller dess verksamhet, så ta kontakt eeva.bergman(at)gmail.com eller 0400 819157